Skip to main content

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Q) Kim jesteśmy?

(A) Klubem fitness.

(Q) Co to są dane osobowe?

(A) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

(Q) Po co przetwarzamy dane osobowe?

(A) Dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia zapisania się na nasze usługi (np. kupno karnetu, odebranie wejścia na darmowy trening).

Kontakt

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Eurosport Sp. z o.o., ul. Wiejska 14C, 23-300 Janów Lubelski KRS: 0000867751, NIP 8621648121, REGON 38741365300000 (dalej jako Spółka).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).